MARCO POLO´S VINTERSTORM
Född 11 JANUARI 20010

e. SE UCH ÖBARNA´S ONALIE OLA
u. FENITON FABERGE

Ovan, 11 veckor och till höger, 10 veckor.